Ανυψωτικά Δήμου 
Δήμου Αντώνιος - Ανυψωτικά Μηχανήματα - Ταινίες Κίνησεις Και Ανύψωσης Ίλιον Αθήνα

Η εταιρία μας Ανυψωτικά Δήμου, με αρκετά χρόνια στο χώρο των ανελκυστήρων, κατέχοντας όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξειδίκευση που απαιτείται για τη μελέτη και εγκατάσταση, αναλαμβάνει την εγκατάσταση των παρακάτω τύπων ανελκυστήρων-ασανσέρ, για κάθε είδος.

Ανάλογα με τον τύπο του κτιρίου σας μονοκατοικία, πολυκατοικία, κτίριο γραφείων, εμπορικό κέντρο/κατάστημα, ξενοδοχείο, κτίριο δημόσιας χρήσης κλπ– και τις ιδιαίτερες ανάγκες λειτουργίας του, σας προτείνουμε τον εξοπλισμό που θα ανταποκριθεί βέλτιστα στις ανάγκες αυτές.

Πριν από την εγκατάσταση του εξοπλισμού, διενεργούμε προμελέτη φρεατίου και φτιάχνουμε το μηχανολογικό σχέδιο εγκατάστασης του ανελκυστήρα. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, προτεραιότητα μας είναι η τήρηση όλων των κανόνων και διαδικασιών ασφαλείας στον εργοταξιακό χώρο, ενώ τέλος, φροντίζουμε πάντα να παραδίδουμε τα προϊόντα μας όπως ακριβώς και στον χρόνο που είχαμε συμφωνήσει με τον πελάτη μας.