Ηρώς Κωνσταντόπουλου 8, Ιλιον, Αθήνα - Τ.Κ.: 13122

Τηλέφωνο: 6972575448

Κινητό: 6985590572

E-mail: dimou.anton@gmail.com

Υπεύθυνος: Δήμου Αντώνιος

Κατηγορία: ΓΕΡΑΝΟΙ – ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Επισκεψιμότητα: 15151

Ιστοσελίδα: http://www.anipsotika-dimou.gr